ЕАГИ-гі Психологиялық қызмет

Институттағы Психологиялық қызмет қазіргі жоғары білім берудің маңызды мәселелерін – нарықтық қарым-қатынас жағдайында тиімді қызмет атқаруға қабілетті әлеуметтік тұлғаны қалыптастыруға арналған.

Қызмет әрекетінің негізгі мақсаты студенттер мен оқытушылардың жеке тұлға ретінде өсуіне, кәсіби қалыптасуына және өздігінен жетілуге көмек көрсету болып табылады.

Психолог-кеңесшілер жеке мәселелерді шешуде, әртүрлі өмірлік, оқу және кәсіби жағдайлардағы әрекеттердің адекватты формаларын қалыптастыруда, педагогикалық ұжымдар мен студенттік топтарда дауларды шешуде психологиялық көмек береді.


ЕАГИ-дің Психологиялық қызметінің жетекшісі – психология ғылымдарының докторы, профессор Абдрашитова Татьяна Анатольевна

Мекенжай: 010009, Қазақстан Республикасы,
Астана қаласы, Алматы ауданы, М. Жумабаев даңғылы, 4.
Тел.: +7 (7172) 56-19-33; 8-701-441-76-74.