Сілтемелер

Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Республикалық жоғары оқу орындары аралық электрондық кітапхана

Clarivate Analytics (Thomson Reuters-тің) Web of Knowledge және SpringerLink платформасында орналастырылған электронды ғылыми басылымдары

Elsevier-дің Science және Scopus платформасында электронды ғылыми басылымдары