Әкімшілік

Педагогика кафедрасының меңгерушісі – Сәрсекеев Бауыржан Сапарұлы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, тел. +7 (7172) 562 332

Қазақ және орыс филологиясы кафедрасының меңгерушісі – Дәуренбекова Лаура Ноғайбекқызы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент, тел. +7 (7172) 562 127

Шетел тілдері кафедрасының меңгерушісі – Волкова Людмила Васильевна, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, тел. +7 (7172) 562 160

Заң пәндері кафедрасының меңгерушісі – Әбішев Хабылсаят Әзімбайұлы, заң ғылымдарының кандидаты, профессор, тел. +7 (7172) 562 112

Экономикалық және математикалық пәндер кафедрасының меңгерушісі – Тажбенова Гүлжан Дальтонқызы, техника ғылымдарының кандидаты, доцент, тел. +7 (7172) 561 946


Декан – Мамаділ Қайрат Асылбекұлы, филология ғылымдарының  кандидаты, доцент,  тел. +7 (7172) 562 256

Академиялық мәселелер және аккредиттеу жөніндегі департаменттің директоры — Загатова Сәуле Базылқызыфилология ғылымдарының  кандидаты, профессор, тел. +7 (701) 516 85 18

Оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі деканның орынбасары – Кохович Светлана Даниловна, тел. +7 (7172) 571 230

Бас бухгалтер – Хасенова Әсем Яхиденқызы, тел. +7 (7172) 562 103

Білім беру үдерісі сапасы бөлімінің бастығы — Байльденов Болат Тасығанұлы, тел. +7 (7172) 571 230

Кадр бөлімінің бастығы – Нечипоренко Наталья Симагулловна, тел. +7 (7172) 571 225

Тіркеу бөлімінің бастығы – Байжұманова Қазынагүл Темірбайқызы, тел. +7 (7172) 571 224

Кітапхана директоры  – Хамзина Салтанат Болатқызы, тел. +7 (7172) 499 540

Еуразия гуманитарлық институты Баспасөз орталығының жетекшісі – Оспанова Гүлім Серікқызы, педагогика ғылымдарының магистрі, тел. +7 (775) 604 7223

Ғылыми-редакциялау бөлімінің бастығы – Аязбаева Асемгүл Темірханқызы, әлеуметтік ғылымдар магистрі, тел.  +7 (701) 176 8551

Жастар ісі жөніндегі комитеттің төрағасы – Тырнахан Нұргүл Тырнаханқызы, филология ғылымдарының  магистрі, тел. +7 (7172) 561 933

Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы – Әлімбаев Аслан Есемқанұлы, педагогика ғылымдарының  магистрі, тел. +7 (7172) 562 200

Академиялық ұтқырлық және халықаралық байланыс мәселелері жөніндегі үйлестіруші –  Сандыбаева Айгүл Талғатқызыфилология ғылымдарының магистрі, тел. +7 (707) 820 46 56